Fundacja En Arche - Wszechświat Człowiek Nauka
Zapytaj o cenę
Ogłoszenie
3 miesiące temu |51 odsłon
Warszawa, Polska
chat-iconWyślij wiadomość sprzedawcy

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji nauki i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem naukowych koncepcji pochodzenia Wszechświata i życia, w tym człowieka.

 

Nasze założenia realizujemy m.in. poprzez:

  • wspieranie, udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej i finansowej naukowcom i studentom oraz instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego;

  • organizowanie i współorganizowanie: konferencji, kongresów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, debat, seminariów, szkoleń, wykładów, konkursów związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;

  • udzielanie stypendiów i grantów naukowych;

  • inicjowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej;

  • współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego;

  • popularyzowanie osiągnięć naukowych;

  • wydawanie książek i materiałów – także audio i audiowizualnych związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji.

 

Strona www:

https://enarche.pl

Masz 120 pozostałych znaków

Skomentuj
Skomentuj ten produkt pierwszy.
Fundacja En Arche - Wszechświat Człowiek Nauka
Zapytaj o cenę
Ogłoszenie
3 miesiące temu | 51 odsłon
Warszawa, Polska
chat-iconWyślij wiadomość sprzedawcy