Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)
169
Nowy
3 miesiące temu |56 odsłon
Rzeszów, Polska
chat-iconWyślij wiadomość sprzedawcy
Złóż ofertę

Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 • Terroryzm i metody jego finansowania.
 • Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
 • Symptomy i etapy prania pieniędzy.
 • Nietypowe działania Klientów.
 • Instytucje obowiązane.
 • Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.
 • Analiza i ocena ryzyka.
 • Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.
 • Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
 • Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
 • Kontrola instytucji obowiązanych.
 • Kary pieniężne i sankcje prawne.
 • Testy i ćwiczenia sprawdzające.


Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

 • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników 
 • instytucji obowiązanej,
 • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
 • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
 • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
 • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
 • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

Masz 120 pozostałych znaków

Skomentuj
Skomentuj ten produkt pierwszy.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)
169
Nowy
3 miesiące temu | 56 odsłon
Rzeszów, Polska
chat-iconWyślij wiadomość sprzedawcy
Złóż ofertę