Polska Jedność Szlachecka
Zapytaj o cenę
Ogłoszenie
1 tydzień temu |18 odsłon
Wrocław, Polska
chat-iconWyślij wiadomość sprzedawcy

Polska Jedność Szlachecka jest organizacją zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
PJS stawia sobie za cel przede wszystkim:
integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego,
ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów,
opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej,
popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich,
krzewienie etosu rycerskiego.
https://www.pjspol.com

Masz 120 pozostałych znaków

Skomentuj
Skomentuj ten produkt pierwszy.
Polska Jedność Szlachecka
Zapytaj o cenę
Ogłoszenie
1 tydzień temu | 18 odsłon
Wrocław, Polska
chat-iconWyślij wiadomość sprzedawcy