Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
24000
Ogłoszenie
2 tygodnie temu |25 odsłon
Lublin, Polska
chat-iconWyślij wiadomość sprzedawcy
Złóż ofertę

Syndyk Sandry Karpińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, udziału w wysokości 1/5 w prawie własności do nieruchomości gruntowej o pow. 0,14969 ha położonej w miejscowości Hruszów ( działka oznaczona nr ewid. 72), zabudowanej zabudową zagrodową o łącznej pow.zabudowy 206 m2, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1Z/00022813/6 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj.  24 000 zł netto.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją Oferta za zakup nieruchomości  Hruszów pod adresem :

Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76,
20-831 Lublin,
w terminie 20 maja 2021 r. do godz. 13.30 ( liczy się data pływu do biura syndyka) . 
Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.


 

Masz 120 pozostałych znaków

Skomentuj
Skomentuj ten produkt pierwszy.
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
24000
Ogłoszenie
2 tygodnie temu | 25 odsłon
Lublin, Polska
chat-iconWyślij wiadomość sprzedawcy
Złóż ofertę